Algemene Voorwaarden

1. Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd of verplaatst. Bij annulering of verplaatsen binnen 48 uur wordt het volledige bedrag van de dienstverlening in rekening gebracht. 

2. Voor particulieren geschiedt betaling op basis van maandelijkse facturatie achteraf. 

3. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving. Zie voor meer informatie de Privacyverklaring.

5. Machteld van den Berg kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fysieke of psychische schade of letsel opgelopen tijdens een sessie.

6. Met Machteld van den Berg gesloten overeenkomsten leiden voor Machteld van den Berg tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij Machteld van den Berg gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Machteld van den Berg verlangd kan worden.

Inschrijving en het maken van een afspraak betekent akkoord gaan met deze voorwaarden.